De Prothese Academy is een achtdaagse (update)cursus over de volledige en partiële prothese in al zijn facetten. Deze wordt in 2018 en in 2019 gegeven in samenwerking met de stichting Implant College (zie website: https://implantcollege.eu).

Docent: Rien van Waas, emeritus hoogleraar Orale Functieleer, ACTA, Amsterdam

Locatie: ??

Doelgroep voor de cursus: tandartsen, tandprothetici, klinisch prothese technici (KPT’ers) en tandtechnici

Aantal cursisten: maximaal 12 deelnemers

Kosten: €4.400,- per persoon voor de gehele cursus

KRT-punten voor tandartsen: 49 punten; de punten worden pas versterkt wanneer alle dagen zijn gevolgd.

KRTP-punten voor tandprothetici: 56 punten; 7 punten per cursusdag

Data cursus: op de volgende woensdagen in 2019: 20 maart, 10 april, 22 mei, 19 juni, 11 september, 9 oktober, 20 november en 18 december 2019.

U kunt zich opgeven via Implant College: https://implantcollege.eu.

P.S. Als u om wat voor reden dan ook slechts een enkele cursusdag wilt volgen, kan dat ook.

 

Opzet van de Prothese Academy

Deze cursus biedt u een unieke kans om in acht cursusdagen uw kennis over uitneembare prothetische voorzieningen in de tandheelkunde op te frissen. Zij geeft u een complete update van de mogelijkheden, de kansen en de valkuilen. Alle denkbare aspecten worden besproken en er is een ruime mogelijkheid om op individuele vragen en problemen in te spelen.

Allereerst komen de basale aspecten van het vervaardigen van een volledige gebitsprothese aan de orde: afdrukken, beetbepalen en molaar- en frontopstellen, het intakegesprek, de interactie met psychische problemen en pathologische aspecten als stomatitis prothetica, xerostomie en denture sore mouth.

Vervolgens worden de procedure om een immediaatprothese te vervaardigen en de mogelijkheden om de wortels van gebitselementen onder een gebitsprothese laten zitten, doorgenomen en wordt uitgebreid ingegaan op implantaten in het algemeen en de behandeling van edentate patiënten met implantaten in onderkaak. Ook wordt een dag besteed aan de partiële frame- en plaatprothese. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij de patiënt die in de onderkaak nog zijn eigen gebit heeft, maar in de bovenkaak tandeloos is onder het motto: ‘Betand tegenover onbetand, een onderschat probleem!’

De cursus wordt afgesloten met een toets (op dag 7) die op de laatste dag in een uitgebreide samenvatting wordt besproken.

Voor uitgebreider informatie: zie programma: de-prothese-academie