The digital denture: kunt u daar nog omheen?

Docent: Rien van Waas, emeritus hoogleraar Orale Functieleer, ACTA, Amsterdam

Datum: vrijdag 1 februari 2019.

Locatie: ??

Doelgroep voor de cursus: tandartsen, tandprothetici, klinisch prothese technici (KPT’ers) en tandtechnici

Aantal cursisten: maximaal 20 deelnemers

Kosten: 500 Euro

Aanmelden: U kunt zich opgeven via Implant College: https://implantcollege.eu.

Inhoud: In 2014 introduceerde AvaDent de digitaal vervaardigde gebitsprothese in Nederland met het slogan ‘in twee zittingen klaar’. Sindsdien is er veel veranderd en zeker ook verbeterd. Maar kan je nu al instappen? Waar zitten de kansen en wat zijn de valkuilen? Op deze dag gaan we daar uitgebreid op in.

Tijdens de cursus worden de verschillende technieken besproken, met name mogelijkheden en de verschillen tussen o.a. de AvaDent- en de Ivoclar Vivadent-methode. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om gebitsprothesen te printen.

Aan de orde komen de sterke en de zwakke punten van deze nieuwe methoden om gebitsprothesen te maken en wordt uitgebreid ingegaan op de vraag in hoeveel zittingen deze technieken kunnen worden uitgevoerd.

Ook wordt de toepassing in combinatie met implantaten, de toepassing als immediaatprothese en de copy denture-techniek besproken.

Tenslotte gaan we de vraag beantwoorden waar de ‘digital denture’ nu staat en óf, hoé en wannéér u deze techniek in uw praktijk verantwoord kunt toepassen.

Aan het einde van de dag bent u helemaal bij en kunt u bepalen of u instapt of niet.